Ücret ve Yan Haklar  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Whatsapp Ücret ve Yan Haklar  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Hemen Ara Ücret ve Yan Haklar  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Randevu Al

Ücret ve Yan Haklar

Seçme ve yerleştirme sürecinde, “Doğru İşe Doğru Kişinin Aranması” temel ilke olarak benimsenmekte; ayrım yapmaksızın adaylara eşit davranılmaktadır.

 • Seçme ve yerleştirme sistemimizin temel ilkesi, 
 • Grubumuz ’un felsefe, vizyon, misyon ve ilkelerini benimseyip uygulayabilecek,
 • Kendini ve takımını geliştirebilecek, 
 • Öğrenme ve yeniliklere açık, 
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, 
 • İnisiyatif sahibi, 
 • Eğitimli, 
 • Profesyonel insan kaynağını istihdam etmektir. 

Seçme ve yerleştirme sürecinde kullandığımız yöntemler aday profiline göre çeşitlilik göstermektedir. Çeşitli test ve envanterler, değerlendirme merkezleri, yetkinlik bazlı mülakat teknikleri kullanılmaktadır.

İnsan Kaynakları - Doktor Başvurusu

Doktor Başvurusu

İnsan Kaynakları - Tıbbi ve İdari Başvuru

Tıbbi ve İdari Başvuru

Grubumuzda Çalışanlarımıza Verilen Eğitimler, Genel Oryantasyon, Bölüme Özel Oryantasyon, Zorunlu Eğitimler, Bölüm Uzmanlık Eğitimleri, Dışarıdan Alınan Eğitimlerdir. Aramıza yeni katılan tüm çalışanlarımıza işe başlanan güne özel kurumsal oryantasyon
eğitimi verilmektedir. 

Ayrıca işe başladıkları ay içerisinde, İnsan Kaynakları tarafından genel merkezde bir tam gün
oryantasyon eğitimi de verilmektedir. Bu eğitimle;

 • Çalışanın kurumu yakından tanıması, 
 • Kurum politikaları ve ortak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması,
 • Kuruma uyum sürecini kolaylaştırıcı bazı temel eğitimleri alması amaçlanır. 

Kurumsal oryantasyonun ardından, görev yapacağı birim tarafından, bölüme özgü oryantasyon eğitim programı uygulanmaktadır. Burada, çalışanın bölüme ve göreve özgü süreçleri ve uygulamaları rehber eşliğinde öğrenmesi hedeflenir. Oryantasyon ve zorunlu eğitimler haricinde gerçekleştirilen tüm eğitim ve gelişim faaliyetleri; yetkinlikler, akreditasyon standartları, mesleki ve kişisel gereksinimler dikkate alınarak yapılan yıllık eğitim ihtiyaç analizine göre belirlenmektedir. Eğitim ve gelişim planları, bu analizden çıkan sonuçlar dikkate alınarak hazırlanmakta; gerektiğinde profesyonel firmaların eğitimleriyle desteklenmektedir.

İnsan Kaynakları Politikamız, Özel Yüzyıl Hastaneleri’nin vizyon ve misyonuna hizmet edecek
şekilde;

 • Uzmanlaşan tüm sağlık hizmetlerinde öncü konumunu destekleyen,
 • Paydaşlarının beklentilerini karşılayan,
 • Çalışanına değer veren,
 • İş sağlığına ve güvenliğine duyarlı,
 • Uluslararası ve ulusal kalite standartlarına uyumlu,
 • Çalışanlarının yetkinliğinden ve uzmanlığından güç alan,
 • Hasta odaklı bir sağlık kuruluşu olmasını destekleyecek
 • Yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

POLİTİKAMIZIN ANA İLKELERİ:
Hastanelerimizin faaliyetlerini vizyon ve misyonuna uygun şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının yetkinlik ve niteliklerinin belirlenmesi, seçme ve yerleştirilmesi ile ilgili süreçleri oluşturmak ve uygulamak,

Çalışanlarımızın görevlerinin niteliğinde olabilecek gelişim ve değişmelerden geri kalmaması, iş tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit
etmek, uygulamak

Çalışanlarımızın hem Grup Hastaneleri hizmet sonuçları ve kalitesini sürekli olarak iyileştirmek, hem de bireysel başarıları ve yetkinliklerinin değerlendirilmesine sağlayacak bir bütünsel performans yönetim sistemini geliştirmek,

Çalışanlarımızın kurum içinde gelişimlerini sağlayan, bir üst seviyede alabileceği sorumluluklar için hazırlayan ve bunun için etkin şekilde değerlendirilmesini ve desteklenmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,

Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde görev tanımları hazırlamak,

Çalışanlarımızın süreçlerimiz hakkına önerilerini değerlendirmek ve süreçlere katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Bireysel Öneri Sistemini hayata geçirmek, gerektiğinde çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön
vermek,

Çalışanların sosyal ve iletişim gereksinimlerini karşılayacak, paylaşılan bir Kurum Kültürü ve Bilincinin oluşmasını sağlamak,

Organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,

Yetkin ve uzman iş gücünü Gruba çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak ödül yönetimini ve çalışan bağlılığını destekleyici uygulamaları gerçekleştirmek.

Grubumuz genelinde ana hedefimiz, kendi bünyemizde yetişen ve uzmanlaşan, performansı yüksek çalışanlarımızın, açık yönetici pozisyonları için desteklenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu kapsamda uygun kriterleri sağlayan çalışanlarımız, üst pozisyona veya farklı bölüme ya da farklı hastanemize aday olabilirler. 

Performans Değerlendirme 
Kurumumuzda Performans Değerlendirme Sistemi kurum genelinde çalışanlarımızın görev ve sorumluluk tanımlarına göre belirlenmiş kriterler bazında yapılmaktadır. Halihazırda yenilenmekte olan mevcut sistemimiz, “Hedef ve Yetkinlik” bazlı performans değerlendirme
sürecine geçiş aşamasında olup, tüm pozisyonlarımız için yetkinlik havuzlarının oluşturulması ile devam etmektedir.

Bireysel Öneri ve Talep İletme 

Grubumuz genelinde kullanılan intranet sistemimiz üzerinden oluşturulan özel formlar sayesinde tüm çalışanlarımız, ister isimli, ister isimsiz, talep ve işle ilgili önerilerini İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim departmanımıza iletebilirler. Bu iletimler ilgili komitede
değerlendirilir ve üst yönetimimize raporlanır. Önerisi kabul edilen çalışanlarımız ödüllendirilir.

Ücretlerimiz net ücrettir ve her ayın ilk haftası anlaşmalı olduğumuz banka kanalıyla çalışanlarımızın kendilerine ait hesap numaralarına yatırılmaktadır. Çalışanlarımız, hastalık durumunda veya periyodik sağlık taramaları için Özel Yüzyıl Hastanelerinin olanaklarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Ayrıca, çalışanlarımızın yakınları da Grubumuz ’un hastanelerinden “personel yakını” indirimi uygulamasından faydalanabilmektedir.

Çalışma saatlerine uygun olarak yemekhanelerimizde çalışanlarımıza yemek hizmeti verilmektedir. Servis olanağı yada yol ücreti bulunmaktadır.